Werkwijze

Zeker weten dat het goed is

Normec Rei-Lux is het enige bedrijf dat naast statische 3D-metingen ook dynamische 3D- en/of rotatiemetingen uitvoert en op basis hiervan een uitspraak doet over een geheel object. Ook solitaire- en duale 3D-metingen behoren tot de mogelijkheden.

Gedegen voorbereiding

De objecten die wij meten bevinden zich op uiteenlopende locaties, van winkelstraat tot luchthaven. Om de veiligheid van onze medewerkers en andere (weg)gebruikers te garanderen, is het van belang de nodige verkeersmaatregelen te nemen. Dit doen wij volgens de richtlijnen van CROW. Voorafgaand aan de meting worden alle relevante objecteigenschappen ingevoerd in ons systeem. We bepalen de tijdelijke belasting die nodig is o.a. in combinatie met de EN40 norm.

Kwaliteit en veiligheid garanderen

Dankzij de hightech meetapparatuur, het hoge kennisniveau van de meettechnici en jarenlange ervaring, is Normec Rei-Lux het enige bedrijf dat de kwaliteit van haar metingen garandeert. Voor elk door ons gemeten en goedgekeurde object verstrekken wij een zekerheidscertificaat voor maximaal 6 jaar. Gedurende deze periode staat Normec Rei-Lux garant voor eventuele gevolgschade. De maximaal geldende termijn is afhankelijk van de meetresultaten en de onderhoudsstaat van het object.

Digitale kaart met resultaten

Nadat een object door ons gemeten is, wordt de output geanalyseerd en verwerkt. De resultaten van onze metingen verwerken wij onder meer in de digitale kaart. U kunt deze digitale kaart raadplegen door in te loggen op onze site. De kaart geeft een overzicht van alle door ons gemeten objecten met de meetresultaten per object.

Levensduurverwachting

Voor ieder afzonderlijk door Normec Rei-Lux gemeten object geven wij – afhankelijk van de meetresultaten en de onderhoudsstraat van het object – een levensduurverwachting af voor een periode tot maximaal 15 jaar. Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om versneld te ‘verledden’.

Stappenplan

Onze werkwijze in 4 stappen

 1. Voorbereiding

  We berekenen de tijdelijke belasting die nodig is.

 2. Meting

  Alle meetmethoden zijn uitvoerig getest en gepatenteerd.

 3. Resultaten

  Op een digitale kaart ziet u direct de status per gemeten object.

 4. Garantie

  Ontvang voor ieder goedgekeurd object een zekerheidscertificaat.