Referentie

Voldoen aan de veiligheidseisen

Dynamische 3D rotatiemeting.

Meting in het kader van duurzaamheid

Tot op heden hanteert gemeente Utrecht de CROW-normen voor het vervangen van lichtmasten. In de praktijk gaan masten doorgaans echter langer mee dan de 40 jaar volgens de richtlijnen van het CROW. Mede in het kader van duurzaamheid wordt vervanging van het areaal het liefst zo lang mogelijk uitgesteld. Maar hoe weet u of de lichtmasten in uw gemeente nog voldoen aan alle veiligheidseisen?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle lichtmasten, waarvan zij eigenaar is. Een aantal heeft volgens de beheerder heel wat te lijden gehad. Denk hierbij aan auto’s die er tegenaan zijn gereden. Om er zeker van te zijn dat masten vervangen moeten worden, laat de gemeente Utrecht haar masten meten. Het laten meten van de masten kan een gemeente bovendien een forse financiële besparing opleveren.

Inspectie

Voorafgaand aan de meting worden de masten visueel geïnspecteerd. Daarna wordt door middel van een meetunit een van te voren berekende, geleidelijke drukkracht uitgeoefend op de lichtmast. Iedere beweging van de mast wordt middels een hiertoe speciaal ontwikkelde 3D-camera geregistreerd en opgenomen. De meting kan hierna in slow-motion voor analyse-doeleinden worden afgespeeld. De bevindingen van de inspectie worden uiteindelijk weergegeven in het meetrapport en indien noodzakelijk voorzien van fotomateriaal. Het meetrapport is online toegankelijk en wordt tevens digitaal / hard-copy ter beschikking gesteld.

100 procent niet-destructief meten

De metingen worden uitgevoerd door Normec Rei-Lux B.V., marktleider op dit gebied. De openbare verlichtingsmasten in gemeente Utrecht worden op twee manieren gemeten: 3D-statisch en 3D-dynamisch. Een belangrijk kenmerk van deze metingen is, dat deze niet-destructief zijn. Dat wil zeggen: dat de gemeten lichtmasten geen schade ondervinden van deze metingen. Tijdens de metingen wordt de kwaliteit van de masten van zowel boven als onder het maaiveld vastgesteld. Deze kan immers door verschillende oorzaken minder worden. Denk hierbij onder meer aan invloeden van het weer, schade door maaimachines en hondenurine.

Zes jaar garantie

De metingen kunnen verschillende uitkomsten hebben. Zo kan blijken dat de kwaliteit van de lichtmasten goed is en dat deze op korte termijn niet vervangen hoeven te worden. Het kan echter ook zo zijn dat het advies is om ze te laten vervangen. Soms blijken masten echter zo onveilig dat ze direct verwijderd dienen te worden. Normec Rei-Lux B.V. geeft voor openbare verlichtingsmasten een garantie af voor een periode tot maximaal zes jaar. Dat betekent dat Normec Rei-Lux B.V. aansprakelijk kan worden gesteld, als er binnen die periode alsnog iets gebeurt met de mast. Daarnaast geeft Normec Rei-Lux B.V. een gefundeerde levensduurverwachting af, waarmee de beheerder in staat is zijn (vervangings)budget over een langere periode uitstekend te plannen.

Gerelateerde diensten