Referentie

Veiligheid staat voorop

Lichtmast op sportveld.

Metingen uitvoeren in de nacht

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Onder dit beheer vallen ook de lichtmasten langs rijkswegen. Van de circa 20.000 openbare masten die de regio telt, zijn er onlangs 900 gemeten om te bepalen of ze aan vervanging toe zijn. Dit gebeurde onder andere langs de A20 en de N44.

Het doel van de metingen was inzichtelijk krijgen of de lichtmasten nog voldoen aan alle veiligheidseisen. Als beheerder wil Rijkswaterstaat immers altijd de veiligheid waarborgen van iedereen die de wegen gebruikt. Bovendien kunnen grote investeringen worden uitgesteld als blijkt dat masten nog wel jaren mee kunnen. Ger Patje is adviseur binnen het Assetmanagement Team bij Rijkswaterstaat. Hij vertelt meer over de achtergrond en invulling van de metingen.

 

“Door de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, worden de lichtmasten later vervangen dan oorspronkelijk gepland. We willen daarom graag weten hoe het gesteld is met onze masten.”

Ger Patje, Adviseur Rijkswaterstaat

 

Hoe lang kan een mast nog mee?

“Door de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, worden de lichtmasten later vervangen dan oorspronkelijk gepland. Gemiddeld rekenen we dat een mast 30 tot 40 jaar mee kan. Maar in de praktijk is dat vaak nog wel langer. We willen daarom bij Rijkswaterstaat graag weten hoe het gesteld is met onze masten, omdat we willen voorkomen dat ze onveilig worden en omvallen. Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van windbelasting boven een viaduct. Gelukkig kunnen we daarvoor de stabiliteit en meer laten meten.”

Drie soorten metingen

De metingen worden uitgevoerd door Normec Rei-Lux, marktleider op dit gebied. Dat gebeurt op drie manieren: een statische 3D-meting (meten van de stabiliteit), een dynamische 3D-meting (meten van het trilgedrag) en een dynamische 3D-rotatiemeting (meten van de frequentie en snelheid waarmee de mast uit zijn frequentie komt). Het eindresultaat voor Rijkswaterstaat is een handige kaart waarop direct te zien is welke mast wanneer gemeten is en wat de status op dat moment was. Mocht vastgesteld worden dat er masten binnen een bepaalde tijd vervangen moeten worden, dan wordt dit ook door Normec Rei-Lux aangegeven.

Veiligheid en verantwoordelijkheid

“In samenwerking met de onderaannemer die de verlichting onderhoudt, heeft Normec Rei-Lux ’s nachts de metingen uitgevoerd,” aldus Ger Patje. “Daar komt nogal wat bij kijken, want veiligheid staat voorop. Die veiligheid en verantwoordelijkheid geldt voor ons als Rijkswaterstaat ook als het gaat om de masten. Aan de hand van de meetdata weten wij hoe lang we onze huidige lichtmasten nog kunnen laten staan. De beslissing om tot vervanging over te gaan is vaak nogal complex, omdat er dan tegelijkertijd ook aan andere zaken onderhoud wordt gepleegd. Daarom is het goed om nu alles in kaart te brengen.”

Gerelateerde diensten