Branches

Openbare veiligheid gewaarborgd

Stad

Gemeenten

Gemeenten zijn verplicht om de veiligheid van het openbare gebied te waarborgen. Zij dragen dus de verantwoordelijkheid voor lichtmasten, muurankers, verkeersregelinstallaties en veel meer. Echter, openbare veiligheid is een zaak van ons allemaal. Daarom ondersteunt Normec Rei-Lux gemeenten en andere opdrachtgevers door de veiligheid van objecten inzichtelijk te maken.

Dit zeggen klanten over Normec Rei-Lux

Logo Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht

Meting in het kader van duurzaamheid

Gemeente Utrecht laat zo’n 5.700 Openbare Verlichtingsmasten meten door Normec Rei-Lux om te bepalen of de masten aan vervanging toe zijn.

Gerelateerde diensten