Nieuws

Gegarandeerde betrouwbaarheid

Man met Normec oranje hesje

Gemeente Amsterdam zet in op duurzame en veilige overspanningsinstallaties

In de Gemeente Amsterdam bevinden zich maar liefst 7.290 overspanningsinstallaties en 9.329 gevelbevestigingen. Normec Rei-Lux heeft de aanbesteding van de Gemeente Amsterdam voor het inspecteren van een groot aantal overspanningsinstallaties gewonnen. Normec Rei-Lux maakt bij deze inspecties gebruik van haar gepatenteerde meettechniek, waardoor de betrouwbaarheid is gegarandeerd. Deze mooie opdracht maakt onderdeel uit van het LED-transitieprogramma van de Gemeente Amsterdam.

Het project

De Gemeente Amsterdam heeft als doelstelling alle 150.000 lampen binnen de gemeente te verledden. Inmiddels zijn alle lichtmasten voorzien van ledlampen en nu zijn lampen die aan kabels hangen aan de beurt. Normec Rei-Lux inspecteert de conditie van alle componenten van de overspanning. De gevelankers worden belast met een vooraf berekende kracht en alle onderdelen worden visueel geïnspecteerd op mogelijke gebreken. Componenten die niet voldoen, worden vervangen. Vervolgens worden de conventionele lampen vervangen door led.

De trekproeven aan de gevelankers worden door Normec Rei-Lux uitgevoerd met behulp van haar gepatenteerde meettechniek. Met deze meettechniek wordt tijdens de trekproef met behulp van een laser de kleinste beweging van het anker waargenomen en kan de meting, indien nodig, tijdig worden afgebroken. Hierdoor wordt schade aan de gevel en/of het anker voorkomen. Normec Rei-Lux is als enige partij in staat om ook verankeringen aan kwetsbare gevels, zoals glas of pleisterwerk, veilig te belasten. De overlast voor pandeigenaren en omwonenden wordt, door het toepassen van de meettechniek van Normec Rei-Lux en het tijdig informeren van de bewoners, tot een absoluut minimum beperkt. De bewonersbrieven worden verspreid door Pantar, een sociaal ontwikkelbedrijf dat werk biedt aan ruim 3.000 mensen met een arbeidsbeperking.

Inzicht in de staat

De resultaten van de inspecties leveren de gemeente waardevolle informatie op die gebruikt wordt om te bepalen of er gevelonderzoeken en/of herstel- en vervangingswerkzaamheden aan de overspanningsinstallaties nodig zijn. Hiermee heeft de gemeente voor de komende jaren tot op detailniveau inzicht in de staat van haar assets en is zij in staat om, naast het verledden, ook nauwkeurig het reguliere onderhoud plannen.

Over Normec Rei-Lux

Normec Rei-Lux voert volledig onafhankelijk stabiliteitsmetingen uit. Hiermee krijgt u inzicht in de actuele conditie en de verwachtte levensduur van elk object. De meetmethodiek is gepatenteerd en heeft zich de afgelopen 20 jaar ruimschoots bewezen. Daarom geeft Normec Rei-Lux een waarborg tot zes jaar op goedgekeurde objecten.

Voorkom overbelasting van lichtmasten

Voorkom overbelasting van lichtmasten

Gemeente Amsterdam zet in op duurzame en veilige overspanningsinstallaties

Gemeente Amsterdam zet in op duurzame en veilige overspanningsinstallaties

Ledverlichting plaatsen: waar moet u op letten?

Ledverlichting plaatsen: waar moet u op letten?