Nieuws

Beperken van risico's

Man met Normec oranje hesje

De rol van balusters binnen openbare veiligheid

Brugleuningen, hekken en balusters dragen bij aan de veiligheid van het openbare gebied en zijn hiermee van wezenlijk belang. Deze objecten hebben een directe relatie tot veiligheid met als doel om risico’s te beperken en mogelijke incidenten te voorkomen.

Echter, gebreken aan deze objecten kunnen helaas ernstige gevolgen hebben, zo bleek in 2006 toen in Utrecht een werftrap instortte tijdens een muzikaal evenement. Voorafgaand aan dit ongeval was het gebruikelijk om de trappen langs de grachten tweemaal per jaar visueel te inspecteren. Achteraf bleek dat een alleen visuele inspectie niet afdoende is om de veiligheid van het openbare gebied te garanderen.

Zijn gebreken zichtbaar?

Afwijkingen in het materiaal, roestplekken of verbuigingen zijn zichtbare aanwijzingen dat er iets mis kan zijn. Een visuele inspectie alleen is echter absoluut niet afdoende. Zwakke plekken kunnen namelijk schuil gaan onder een verflaag, dan wel ondergronds, waardoor deze niet per definitie visueel waarneembaar zijn. Laat staan dat u op deze manier de stabiliteit van de objecten kunt beoordelen.

Onze 3D-stabiliteitsmeting voorziet hierin en verschaft u inzicht over de conditie, staat van onderhoud en de stabiliteit van ieder gemeten object. Eventuele gebreken worden in een vroeg stadium vastgesteld. Middels een rapportage worden de resultaten op detailniveau in kaart gebracht. Hierdoor bent u in staat om, waar nodig, per object maatregelen te nemen en zo de maximale veiligheid van het openbare gebied te garanderen.

Het belang van meten

Het eeuwenoude gezegde: ‘meten is weten en gissen is missen’, is ook hier van toepassing. Enkel na een meting door Normec Rei-Lux kan de conditie, staat van onderhoud en stabiliteit van deze objecten worden vastgesteld. Middels speciaal hiertoe ontwikkelde apparatuur en software meten wij de stabiliteit van balusters, brugleuningen en hekken.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Voorkom overbelasting van lichtmasten

Voorkom overbelasting van lichtmasten

Gemeente Amsterdam zet in op duurzame en veilige overspanningsinstallaties

Gemeente Amsterdam zet in op duurzame en veilige overspanningsinstallaties

Ledverlichting plaatsen: waar moet u op letten?

Ledverlichting plaatsen: waar moet u op letten?