Objecten

Garandeer veiligheid in de openbare ruimte

Gemeenten hebben de verplichting om de veiligheid van het openbare gebied te garanderen. Zij dragen dus de verantwoordelijkheid voor onder meer lichtmasten, muurankers en verkeersregelinstallaties (VRI’s). Normec Rei-Lux ondersteunt opdrachtgevers door de veiligheid van objecten te meten en inzichtelijk te maken.

Bij sportverenigingen is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van sportveldverlichting. Dit kan in beheer zijn van de gemeente of de vereniging zelf. Maar wanneer u als sportvereniging overweegt de verlichtingsmasten te ‘verledden’, is het met het oog op de veiligheid bijvoorbeeld van belang om te bepalen of deze voldoende gedimensioneerd zijn. Met andere woorden: zijn uw sportveldverlichtingsmasten sterk genoeg om de nieuwe armaturen te dragen?

Objecten